Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zakup energii  elektrycznej do obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji:      

1. Pływalnia „Start” ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej

2. Hala Sportowo Widowiskowo Wystawiennicza ul. Karbowa 26 w Bielsku-Białej.”

                    (znak sprawy: DOS 340-6/11)