Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności: Strona internetowa Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa BBOSiR.

 • - Data publikacji strony internetowej: 2014-11-25
 • - Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
- brak transkrypcji dla materiałów filmowych,
 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest w trakcie prac nad wprowadzeniem możliwości odczytu transkrypcji dla filmów zamieszcanych na stronie www. 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • - Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • - Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Osoby do kontaktu:

 •  - Koordynator do spraw dostępności: Izabela Stryczek e-mail: dostepnosc@bbosir.bielsko.pl
 •  - Administrator Systemów IT: e-mail: admin@bbosir.bielsko.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 •  - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 •  Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 •  ulica Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
 •  e-mail: sekretariat@bbosir.bielsko.pl
 •  telefon: 33 822 18 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Marii Konopnickiej 5 Bielsko-Biała: siedziba

Infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Siedziba BBOSiR znajduje się na pierwszym piętrze. Brak windy, brak schodołazów. Do pokonania jest 31 schodów (5 w dół; 26 w górę, schody są nierówne), w jednym miejscu brak poręczy. Brak dzwonka przy drzwiach wejściowych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi. Brak oznakowania i tablic informacyjnych. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak podwójnych oznaczeń (wzrok + głos lub słuch). Możliwość wejścia z psem asystującym. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w BBOSIR, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym.

 

Pływalnia PANORAMA ul. Marii Konopnickiej 5 Bielsko-Biała

Infrastruktura Obiektu nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak możliwości wejścia z psem asystującym. Pływalnia w sezonie 2020r była nieczynna. Zgłoszona do modernizacji.

 

Pływalnia START ul. Startowa 36 Bielsko-Biała

Na terenie parkingu należącego do Pływalni „START” znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking oddalony od kas i wejścia głównego na pływalnię o ok. 50 metrów. Chodniki proste. Wysokość kas biletowych dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Na terenie Obiektu znajduje się przebieralnia, natrysk i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak „dzwonka przywołującego Asystenta” w tych pomieszczeniach. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta po uprzednim zgłoszeniu. Brak możliwości wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak podwójnych oznaczeń (wzrok + głos lub słuch).

 

Pływalnia kryta TROCLIK ul. Sosnkowskiego 14 Bielsko-Biała

Przy wejściu do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku na wysokości dostępnej dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się „dzwonek przywołujący. Na terenie Obiektu znajduje się przebieralnia, natrysk i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Obiektu znajduje się wózek inwalidzki umożliwiający przewiezienie Osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczeń sanitarnych oraz na teren niecek pływackich Na terenie Obiektu znajduje się szatnia rodzinna z przewijakiem dla dzieci. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta. Możliwość obsługi Osoby na wózku inwalidzkim w bocznym, niższym okienku kasy. Brak możliwości wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Brak urządzeń opuszczających osoby z niepełnosprawnościami do niecek basenowych- alternatywnie pomoc Asystenta.

 

Stadion Miejski ul. Rychlińskiego 21 Bielsko-Biała

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Na terenie Obiektu, przy murawie dostępnych jest na trybunie 25 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich oraz 13 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta.. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

Stadion piłkarski ul. Młyńska 52 B Bielsko-Biała

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych- przy wejściu do budynku jest wysoki stopień. Trybuna nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych -konieczność pokonania schodów, brak pochylni. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości wejścia z psem asystującym. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w BBOSIR, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym.

 

Boisko piłkarskie w Wapienicy ZAPORA wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym - ul. Jaworzańska 120 Bielsko-Biała

Obiekt wolny od barier poziomych. Trybuna przy boisku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych- brak pochylni . Podjazd do zaplecza szatniowo-sanitarnego bez barier. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

Stadion Lekkoatletyczny SPRINT ul. Jaworzańska 116 Bielsko-Biała

Obiekt wolny od barier poziomych i pionowych.. Podjazd do zaplecza szatniowo-sanitarnego bez barier. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość skorzystania z pomocy Asystenta. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

Tereny Rekreacyjne WAPIENICA ul. Leśników 14 Bielsko-Biała

Obiekt wolny od barier poziomych i pionowych. Brak toalet. Brak parkingu. Urządzenia zabawowe na Placu Zabaw nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich. Możliwość wejścia z psem asystującym. Część terenu wynajęta podmiotowi zewnętrznemu pod działalność gastronomiczną.

 

Tereny Rekreacyjne BŁONIA ul. Pocztowa 32 Bielsko-Biała

Obiekt wolny od barier poziomych i pionowych. Klucz do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Oficynie służbowej Gospodarza Obiektu przy ul. Pocztowej 32. (Zlecono Najemcy szaletów zamontowanie wrzutnika na monetę). Możliwość wejścia na Tereny Rekreacyjne z psem asystującym. Część terenu wynajęta podmiotom zewnętrznym pod działalność gastronomiczną i usługową.

 

Kompleks Sportowy ORLIK ul. Słowackiego 27 B Bielsko-Biała

Możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim, przez bramkę od strony Parku Słowackiego na teren górny Obiektu i dopiero stamtąd możliwość wejścia/wjazdu do budynku na najwyższy poziom Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak windy, brak schodołazów. Brak toalet i szatni dla osób niepełnosprawnych. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu Obiektu oraz pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Wysokość kasy nie jest dostosowana do osób na wózkach inwalidzkich. Brak parkingu przy Obiekcie. Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych to wielopoziomowy parking miejski przy ul. Słowackiego sąsiadujący z K.S „ORLIK”. Możliwość wejścia z psem asystującym.

 

Hala wielofunkcyjna ul. Karbowa 26 Bielsko-Biała

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w dwie windy. Drzwi wejściowe Hali rozsuwają się automatycznie. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu Obiektu czy pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny VICTORIA ul. Bratków 16 Bielsko-Biała

Przy OSR VICTORIA znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnym. Budynek wyposażony jest w windę. Hotel posiada 2 pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak informacji na temat rozkładu Obiektu czy pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Wysokość recepcji nie jest dostosowana do osób na wózkach inwalidzkich.

 

Boisko osiedlowe ul. Broniewskiego

Wolne od barier poziomych i pionowych

 

Boisko osiedlowe ul. Ks.Brzóski

Wolne od barier poziomych i pionowych

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - Izabela Stryczek

 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 822 18 75 wew.41
e-mail: dostepnosc@bbosir.bielsko.pl

 

Informujemy, że na terenie obiektów BBOSiR istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba głuchoniema może również zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail. Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego znajdują na stronie BIP Urzędu Miejskiego, w zakładce Deklaracja Dostępności: Dane kontaktowe tłumaczy.